kursy prowadzone są pojazdem:

Yamaha XJ6 (taka jak w ośrodku egzaminacyjnym)

katega2

Nowość, wprowadzona w znowelizowanej ustawie o ruchu drogowym, która weszła w życie 19 stycznia 2013 roku. To drugi stopień to prawdziwego, ciężkiego sprzętu motocyklowego. W tej kategorii granicą jest nie pojemność skokowa silnika, a moc maszyny.


O prawo jazdy w kategorii A2 można ubiegać się po ukończeniu 18 roku życia. Na kurs można zapisać się na 3 miesiące
przed osiemnastymi urodzinami, po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.

W cenę kursu wliczone są: materiały szkoleniowe (płyta CD+ podręcznik) oraz Egzamin Wewnętrzny (z teorii i praktyki).

Kategoria A2 uprawnia do poruszania się po drogach publicznych:

- motocyklem o mocy nie przekraczającej 35 kW oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,

- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

- pojazdami określonymi dla kategorii AM