Kategoria T umożliwia kierowanie ciągnikiem lub innym pojazdem wolnobieżnym.

img_0238Kategoria T zezwala na kierowanie:

  • 
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
  • zespołem pojazdow złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem oraz czterokołowcem lekkim).

PKK - (Profil Kandydata na Kierowcę ) krok po kroku Wymagany minimalny wiek do kierowania tymi pojazdami wynosi 16 lat. Osoba, ktora nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. Egzamin praktyczny na kategorię T polega na: wykonaniu na placu manewrowym 4 zadań egzaminacyjnych jeździe w ruchu drogowym zgodnie z techniką kierowania i przepisami ruchu drogowego.