Prawo jazdy w tej kategorii może uzyskać wyłącznie osoba pełnoletnia, która posiada prawo jazdy kategorii B.

bePrawo jazdy w kategorii B + E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów, który jest złożony z pojazdu określonego w kategorii B oraz przyczepy, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t. Prawo jazdy tej kategorii uprawnia też do poruszania się ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

Kategoria ta uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc do 3,5t wraz z przyczepa także o dmc do 3,5t (laweta z pojazdem) oraz co ważne ciągnikiem rolniczym wraz z dwoma przyczepami czyli dokładnie takie same uprawnienie co przy kategorii T.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zdany egzamin na kat. B oraz posiadanie orzeczenia lekarskiego. Szkolenia obejmuje 20 godzin teorii (na egzaminie państwowym zdaje się tylko jazdę) i 15 godzin jazdy samochodem Fiat Ducato z przyczepą jednoosiową. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Egzamin praktyczny na kategorię B+E polega na:
wykonaniu na placu manewrowym 4 zadań egzaminacyjnych
jeździe w ruchu drogowym zgodnie z techniką kierowania i przepisami ruchu drogowego.