https://www.znaksamsel.pl/wp-content/uploads/2016/11/cropped-znak-logo-www.png

Operator żurawi przeładunkowych HDS

Kurs HDS skierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień operatora żurawia przenośnego / przeładunkowego ( typu HDS ).

Uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie:

 • posiadał podstawowe wiadomości dotyczące żurawi (dźwignic)
 • znał warunki techniczne dozoru technicznego
 • znał budowę żurawia
 • znał sprzęt podstawowy i pomocniczy
 • znał zasady prawidłowej eksploatacji żurawia
 • znał przepisy BHP obowiązujące operatora żurawia
 • potrafił w sposób prawidłowy i bezpieczny sterować oraz dokonywać czynności roboczych żurawiem.

Program kursu HDS:

1. Ogólne wiadomości o dźwignicach.
2. Wiadomości o dozorze technicznym.
3. Budowa żurawi.
4. Sprzęt pomocniczy.
5. Eksploatacja żurawi.
6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy operatora żurawia.
7. Zajęcia praktyczne. Zakończenie kursu egzaminem uprawniającym do obsługi HDS . Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Kurs na operatora Podnośnika koszowego skierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień operatora podnośnika koszowego.

Uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie:

 • posiadał podstawowe wiadomości dotyczące podnośników koszowych
 • znał warunki techniczne dozoru technicznego
 • znał budowę podnośnika koszowego
  znał sprzęt podstawowy i pomocniczy
 • znał zasady prawidłowej eksploatacji podnośnika koszowego
 • znał przepisy BHP obowiązujące operatora podnośnika koszowego
 • potrafił w sposób prawidłowy i bezpieczny sterować oraz dokonywać czynności roboczych podnośnikiem koszowym.

Program kursu:

1. Ogólne wiadomości o podnośnikach koszowych.
2. Wiadomości o dozorze technicznym.
3. Budowa podnośnika koszowego.
4. Sprzęt pomocniczy.
5. Eksploatacja podnośnika koszowego.
6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy operatora podnośnika koszowego.
7. Zajęcia praktyczne. Zakończenie kursu egzaminem uprawniającym do obsługi podnośnika koszowego Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Kurs obsługi żurawia samojezdnego skierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień operatora żurawia samojezdnego.

Uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie:

 • posiadał podstawowe wiadomości dotyczące żurawi samojezdnych
 • znał warunki techniczne dozoru technicznego
 • znał budowę żurawia samojezdnego
 • znał sprzęt podstawowy i pomocniczy
 • znał zasady prawidłowej eksploatacji żurawia samojezdnego
 • znał przepisy BHP obowiązujące operatora żurawia samojezdnego
 • potrafił w sposób prawidłowy i bezpieczny sterować oraz dokonywać czynności roboczych żurawiem samojezdnym.

Program kursu

1. Ogólne wiadomości o żurawiach samojezdnych.
2. Wiadomości o dozorze technicznym.
3. Budowa żurawi samojezdnych.
4. Sprzęt pomocniczy.
5. Eksploatacja żurawi samojezdnych
6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy operatora żurawia samojezdnego
7. Zajęcia praktyczne. Zakończenie kursu egzaminem uprawniającym do obsługi żurawia samojezdnego Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.