https://www.znaksamsel.pl/wp-content/uploads/2016/11/cropped-znak-logo-www.png

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

 

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
Kurs na przewóz rzeczy lub osób dla nowych kierowców zamierzających wykonywać przewóz drogowy.


 

Koszt szkolenia wynosi 600 złotych.

 

W cenę wliczone jest:

35 godzin wykładów teoretycznych w zakresie bloku programowego C,C+E,C1,C1+E materiały szkoleniowe

 

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy:

 

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.08.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 21 roku życia

zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 23 roku życia.

 

Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną obejmuje:

 

Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną trwa 140 godzin zajęć, w tym 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy w ruchu drogowym oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych).

 

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

 

Badania lekarskie  200 zł

Badania psychotechniczne 150 zł

badania przeprowadzane są przed rozpoczęciem kursu

Kwalifikacja wstępna/kwalifikacja wstępna przyspieszona – obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne