https://www.znaksamsel.pl/wp-content/uploads/2016/11/cropped-znak-logo-www.png

Operator wózków jezdniowych

Kurs składa się z 44 godzin teorii i 15 godzin praktyki
Zajęcia z wymiany butli gazowych 8 godzin.
Czas trwania zajęć: 45 minut

Każdy ze słuchaczy kursu otrzymuje materiały szkoleniowe.wozek-widlowy

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
  • ukończone 18 lat ( z dniem rozpoczęcia kursu Słuchacz musi mieć ukończone 18 lat),
  • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych (zwracane po zakończenie kursu),
  • Słuchacz kursu operatorow wozkow jezdniowych nie musi posiadać prawa jazdy!
  • Kadra dydaktyczna Ośrodka Szkolenia Kierowcow „ZNAK” posiada certyfikaty Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, uprawniające do teoretycznego i praktycznego nauczania oraz sprawdzania efektow nauczania w kursach operatorow wozkow jezdniowych.

Uprawnienia po kursie:

  • Uprawnienia kierowcy operatora wozkow jezdniowych wszystkich typow ( elektryczny, gazowy i spalinowy) oraz uprawnienia do wymiany butli z gazem propan – butan w wozkach zasilanych gazem.
  • Za dodatkową opłatą będą wydawane zaświadczenia w języku angielskim.
  • Możliwość zdobycia uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego!!!