https://www.znaksamsel.pl/wp-content/uploads/2016/11/cropped-znak-logo-www.png

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przeprowadzenia kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dot. bloku programowego C1, C1+E, C, C+E

ciężarówki1

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu nr RPMA.10.03.04-14-a025/17 pt. „Wchodzimy na rynek pracy!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Szkolenia Kierowców ZNAK sp. c. zaprasza do złożenia oferty na szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dot. bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E.