https://www.znaksamsel.pl/wp-content/uploads/2016/11/cropped-znak-logo-www.png

Projekt z pt. „Wchodzimy na rynek pracy!”

logo do projektu

Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZNAK ” sp.c., Witold Samsel i Eugenia Samsel realizuje projekt nr RPMA.10.03.04-14-a025/17 pt. „Wchodzimy na rynek pracy!”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Osoby objęte wsparciem:

Projekt  skierowany jest do 50 niepracujących, poszukujących zatrudnienia osób dorosłych (47 mężczyzn i 3 kobiet) powyżej 21 roku życia zamieszkujących obszar miasta Ostrołęka lub powiat ostrołęcki.

Cel projektu:

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych w zawodzie poszukiwanym na siedleckim rynku pracy(kierowca samochodu ciężarowego), przez min.86% z 50 uczestników projektu (47M, 3K) poprzez ukończenie 3 kursów zawodowych (prawo jazdy kat. C, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kurs ADR)  oraz uzyskanie pozytywnych wyników z 3 egzaminów państwowych, w okresie realizacji projektu.

Planowane efekty:

Nabycie szerokiego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez ukończenie 3 wyżej wymienionych kursów zawodowych oraz uzyskanie konkretnych uprawnień po pozytywnym zaliczeniu egzaminów końcowych zwiększy szanse uczestników projektu na rynku pracy, podniesie ich konkurencyjność oraz umożliwi poprawę sytuacji materialno – społecznej.

Całkowita wartość projektu:

413 375,00zł

Dofinansowanie projektu z UE:

330 700,00zł

Załączniki:

zał. nr 1 do reg. Formularz zgłoszeniowy

zał. nr 2 do reg. Oświadczenie uczestnika

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie